Acrogym C-wedstrijd, Heerenveen  

Acrogym C-wedstrijd, Heerenveen


►  Acrogym C-wedstrijd, Heerenveen


Een samenvatting van de C-niveau acrogym wedstrijd gehouden in Heerenveen op 1 maart 2014.


►  Wedstrijd duo's (alléén blokken 3 en 4)

►  Prijsuitreiking duo's

►  Inturnen trio's

►  Wedstrijd trio's (blokken 5 t/m 10)

►  Prijsuitreiking trio's